China

Tradeasia International Nanjing Co Ltd

Room 918, Golden Wheel Building, No.8,
Hanzhong Lu Gulou District, Nanjing 210000 China

Tel : +86 2583210364

Fax : +86 2583210364

Email: china@chemtradeasia.com

Email : leads@chemtradeasia.com